Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Adresowane głównie do tych dzieci, które mają problem z zaburzeniami: zachowania (nadpobudliwość, agresywność, wycofanie); emocjonalnymi (lęki, niepewność siebie) lub mają zdiagnozowane ADHD bądź zespół Aspergera.

GDZIE:

Zajęcia prowadzone są we Wrocławiu

 • w Przedszkolu nr 41 im. Jana Pawła II przy ul. Dobrej 16
 • we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego przy pl. Dominikańskim 6

 

UCZESTNICY  ZAJĘĆ:

Na zajęcia socjoterapeutyczne uczęszczają dzieci, które mają zdiagnozowane zaburzenia w zachowaniach typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami (autyzm).

Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych terapeutycznych.

 

CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci polegają na tym, że biorą one udział w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań. Te zachowania powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych.

Socjotrapeuta wykorzystuje do tej pracy cele:

 • terapeutyczne
  – stworzenie dzieciom możliwości konstruktywnego odreagowania napięć emocjonalnych
 • edukacyjne
  – przekazanie uczestnikom wiedzy o przejawianych przez nich problemach i trudnościach, co pozwoli im lepiej zrozumieć siebie (swoje emocje, reakcje, zachowania)
 • edukacyjno–rozwojowy
  – wyposażenie dzieci w umiejętności społeczne, przydatne w radzeniu sobie z problemami (np. opanowywanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, odreagowywanie napięć).

 

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ:

 • poznanie i uświadomienie sobie przez dzieci własnych zalet, mocnych stron
 • zaspokojenie przez dzieci potrzeby uznania poprzez poczucie się ważnym, szanowanym, docenianym przez innych
 • budowanie u dzieci poczucia pewności siebie, własnej wartości, pozytywnej samooceny, szacunku do siebie
 • kształtowanie u dzieci umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • trenowanie przez dzieci otwartego wyrażania swoich myśli, przeżyć w relacjach z innymi, na forum grupy
 • wypróbowanie przez dzieci nowych zachowań w bezpiecznym środowisku
 • trening umiejętności komunikacyjnych, porozumiewania się (aktywne słuchanie, dawanie i odbieranie wsparcia, rozwiązywanie konfliktów)

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • dzieci doświadczą uczucia ulgi i odprężenia, odczują spadek poziomu stresu
 • dzieci poznają sposoby odreagowywania napięcia emocjonalnego i fizycznego
 • zdobędą umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji

Możesz nam pomóc w realizacji programu, wpłacając dowolną kwotę na konto naszej Fundacji. Twoje pieniądze zostaną przeznaczone wyłącznie na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć. Za każdą wpłaconą złotówkę serdecznie dziękujemy.

Kontakt

ul. Grudziądzka 63/4
51-165 Wrocław

tel. +48 505 740 767

fundacja@kolorowedni.pl

Dane Fundacji

KRS: 0000770892

NIP: 895-220-21-69

REGON: 382533482

Numer konta

Bank Millenium

22 1160 2202 0000 0003 7292 6123

Bądź z nami na bieżąco